தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் ஏறக்குறைய 5 மாதங்கள் வைத்து பார்த்ததில் தற்போது குழந்தையின் எடை 2.2 கிலோகிராம் எடையாக உள்ளது.

குழந்தை அற்புதமானவள் வாழ்வதற்கான போராட்ட குணம் அவளுக்கு இருந்தது என்று மருத்துவமனை செவிலியர் பெருமையுடன் கூறுகிறார்.